EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Raval Sud (Drassanes)

Capacitat docent: 3-6

Direcció del centre

Sra. Paloma Prats 

Coordinació docent

Dra. Susana González

Referent docència infermeria

Sra. Montserrat López ()

Adjunt de Direcció

Dra Xantal Ferrer

Referent de Gestió i Serveis 

Sr. Joel Bryan Curay Padilla ( jbcuray.bcn.ics@gencat.cat)

 

 

 

INFORMACIO GENERAL EAP RAVAL SUD *


EAP RAVAL SUD

(ABS DRASSANES)

ABS Drassanes. Zona Urbana. Situada en el Barri del Raval de Barcelona. Atèn principalment a població immigrant (indostan, centre i sudamérica, filipines), a població autòctona i adults sobreenvellits. Nivell socioeconòmic baix. Barreres arquitectòniques. Major incidència de patologia infecciosa, pluripatología crònica i risc social.

Disposem de Mediadors Culturals. El nostre hospital de referència és l'Hospital del Mar

EXPERIENCIA DOCENT

El centre acull la formació pregrau i postgrau de metges, infermeres i treballadors socials. Participa en la formació de MIR (des de 1992) i EIR ( des de 2019).

Actualment 11 dels 21 adjunts de medicina són tutors per a MIR de MFiC i una infermera és  tutora d´ EIR. 

Cada any acull una mitjana anual  de 3 a 5 MIR  de la UD de MFiC de Barcelona i 5 MIR com a "rotacions externes" d'altres unitats docents, comunitats autònomes o països.

EQUIP D´ATENCIO PRIMARIA:

21 UBAS (metge-infermera  que comparteixen contingent i horari, consultes interrelacionades), 2 metges substituts , 2 treballadores socials (molta implicació, faciliten rotació en treball social), 2 odontolòlegs,  Equip GIS (administratius), Referent de Benestar emocional, Nutricionista i Fisioterapeutes.

Les UBAS treballen conjuntament (METGE-INFERMERA-GIS). Comptem amb un equip d´infermería molt implicat, tant en l'atenció al pacient com en la docència.

L'HORARI DE LES UBAS és altern (matins de 8 a 15h o tardes 14 a 20h).

Les urgències del centre es cobreixen amb les UBAS, de forma rotatòria. (Dos dies al mes es tanca agenda i es fan les urgències de tot l'equip)

ALTRES:

Altres serveis situats en el centre amb els que es treballa en estreta relació: LINIA PEDIATRICA, ASSIR (ginecòlegs i comadrones), SERVEI de REHABILITACIÓ (metges rehabilitadors i fisioterapèutas) , RADIOLOGIA, Programa Colaboració amb  Primària (CSMA)...

 Altres especialistes (digestiu, cirurgià, reuma, endocrí, derma, uro, cardio, pneumo, COT, psiquiatre, ...del nostre hospital de referència, que visiten 1o2 vegades/setmana  en el centre),  són accessibles i treballen juntament amb l´EAP. També  participen activament en la formació de l'equip.

CONSULTES i ACTIVITATS ESPECIFIQUES de l ´EAP

Hi ha consulta específica d'MTS, MAPA, crioteràpia,  deshabituació tabàquica, i Consulta de Risc Cardio Vascular

Disposem d´ecògrag per al´EAP i actualment ens estem formant en ECOGRAFIA (cardiovascular, abdomen,...).

Doppler, espirometries i Càmera no midriàtica

Es fan grups psicoeducatius (REBEC, infermeria i psicòloga CSMA) .            

 

NO hi ha cirurgia menor (encara que es facilita la formació).

ATENCIO DOMICILIARIA

Existeix un programa d'Atenció Domiciliària a pacients crònics, i cada UBA assumeix les visites domiciliàries agudes dels seus pacients i dedica una jornada setmanal a fer el seguiment dels seus propis crònics

Els domicilis aguts es reparteixen o bé es cobreixen com a "guàrdia" per part dels residents (segons la seva disposició).

ACTIVITATS FORA DE LA CONSULTA

-Sessions (mitjana de 7 a la setmana) amb implicació de tot l'equip (autoformatives) i  amb especialistes de referència. Actualment en formar presencial i virtual (mixte)

-Tallers específics Quinzenals per a residents,  Raval-int (grup balint per a residents), Taller d'electrocardiogrames, bibliogràfica i  lectura crítica, Bioètica... A més de les programades des de la unitat docent.

-Activitats comunitàries (grups de dones immigrants "Parlem de Salut", hort urbà, xerrades en Casal  d´Avis, ESCOLA DE SALUT, Caminades ...)

-Recerca: En el centre es treballen diverses línies de recerca (TBC, diabetes, cardiovascular, Risc Social, Hepatitis, Dones, Salut Mental, Fàrmacs,...) i es participa activament de les mateixes, sempre oberts a noves propostes

-En general  la relació amb farmaindústria no existeix o és molt limitada. No participa en la formacó.  EQUIP MOLT CRITIC en aquest aspecte!!!!!

-Dia del equip, Dia del tutor, Dia del resident, Dia de la infermera, Dia del GIS (anual)

-Diferents esdeveniments festius on participa tot l'equip

 * INFORMACIÓ GENERAL (Si vols informació més detallada pots visitar-nos o contactar amb nosaltres en: )

 INFORMACIÓN GENERAL. (Si quieres información más detallada puedes visitarnos o contactar con nosotros en: )

CENTRO

ABS DRASSANES. AREA URBANA. Ubicado en el Barrio del Raval de Barcelona. Atiende principalmente a población  inmigrante (indostán, centro y sudamérica, filipinas),a población autóctona y adultos sobre-envejecidos. Nivel socioeconómico bajo. Barreras arquitectónicas. Mayor incidencia de patología infecciosa, pluripatología crónica y riesgo social. Disponemos de Mediadores Culturales. Hospital de referencia es el H del MAR

EXPERIENCIA DOCENTE

El centro acoge la formación pregrado y postgrado de médicos, enfermeras y trabajadores sociales. Participa en la formación de MIR (desde 1992) y EIR (desde 2019).

Actualmente cuenta con 11 tutores para MIR de MFiC y un tutor EIR. 

Cada año acoge una media anual  de 3-5 MIR  de la UD de MFiC de Barcelona y 5 MIR como "rotaciones externas" de otras unidades docentes, comunidades autónomas o países.

EQUIPO DE ATENCIóN PRIMARIA:

21 UBAS (médico-enfermera  que comparten cupo y horario, consultas intercomunicadas y compatidas), 2 médicos sustitutos , 2 trabajadoras sociales (mucha implicación, facilitan rotación en trabajo social),2 odontólogos.  Equipo GIS (administrativos), Referente de Bienestar emocional, Nutricioinista y fisioterapeutas.

Las UBAS trabajan conjuntamente (MEDICO-ENFERMERA-GIS). Contamos con un equipo de enfermeria muy implicado, tanto en la atención al paciente como en la docencia.

EL HORARIO DE LAS UBAS es alterno (mañanas de 8 a 15h o tardes 14 a 20h).

Las urgencias del centro se cubren con las UBAS, de forma rotatoria. (Dos dias al mes se cierra agenda y se hacen las urgencias de todo el equipo)

 

OTROS :

Otros servicios ubicados en el centro con les que se trabaja en estrecha relación: LINEA PEDIÁTRICA, ASSIR, SERVICIO de REHABILITACIÓN, RADIOLOGIA, PSP o Programa de soporte a la primaria (CSMA)...

Otros especialistas (digestivo, cirujano, reuma, endocrino, derma, uro, cardio, pneumo, COT, psiquiatra, ...de nuestro hospital de referencia, que visitan 1ó2 veces/semana  en el centro,  son accesibles y trabajan junto con el EAP, también  participan en la formación del equipo).

Consultas y actividades específicas del  EAP

-Hay consulta específica de ETS, MAPA ,crioterapia,  deshabituación tabáquica y  consulta  de riesgo Cardiovascular.

-El equipo dispone de ECOGRAFO y actualmente se esta formando en Ecografia en AP (abdomen, cardiovascular, ...)

-Doppler, espirometrias y Cámara amidriática (valoración del CROC).

-Se hacen grupos psicoeducativos.

NO hay cirugía menor (aunque se facilita la formación). 

ATENCION DOMICILIARIA

Cada UBA asume sus las visitas domiciliarias agudas de sus pacientes y dedica una jornada semanal a hacer el seguimiento de sus domicilios crónicos

Los domicilios agudos se reparten o bien se cubren como "guardia" por parte de los residentes (según su disposición).

 

ACTIVIDADES FUERA DE LA CONSULTA

-Sesiones (media de 7 a la semana) con implicación de todo el equipo (autoformativas) y  con especialistas de referencia.

-Talleres específicos quinzenales para residentes, Raval-int (grupo balint para residentes), Taller de electrocardiogramas, bibliogràfica y  lectura crítica, Bioética...Además de las programadas desde la unidad docente.

-Actividades comunitarias (grupos de mujeres inmigrantes "Parlem de Salut", huerto urbano, charlas en "Casal  d´Avis", ESCUELA DE SALUD, Caminades ...)

-Investigación: En el centro se trabajan varias líneas de investigación y se participa activamente de las mismas y de  las nuevas propuestas. 

-En general  la relación con farmaindustria no existe o es muy limitada. No participa en la formación . ¡EL EQUIPO ES MUY CRITICO EN ESE ASPECTO!.

-Día del tutor, Día del residente, Día de la enfermera, Día del GIS (anual).

-Eventos festivos, varios, donde participa activamente todo el equipo.

DOCUMENTS d´interès per conèixer el barri i l´equip / DOCUMENTOS de interés para conocer el barrio y el equipo

El somriure que cura: https://www.lamira.cat/visions/1393/amb-el-somriure-que-cura 

L´atenció primària en majúscules, al Raval de Barcelona: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/latencio-primaria-en-majuscules-al-raval-de-barcelona/video/6040829/

PERSONAL de l´EAP: https://drive.google.com/file/d/1-aNEVyhz46WFL-IzOG50heDoUo-YrRvE/view?usp=sharing

 PORTES OBERTES 2023:  https://docs.google.com/presentation/d/1NHPWkQ-kd3PbcOb72BuiHqbHnIR03zEc1U24d7IAXKM/edit?usp=sharing

 


Telèfon: 93 329 39 12/ 93 329 44 95

Fax: 93 329 30 50

Adreça: Av. Drassanes, 17-21, 08001, Barcelona.Ver mapa más grande