EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Larrard

Capacitat docent: 0

Direcció del centre

Dra Miriam Aballí Acosta

Coordinació docent Dra Alba Blanch Mon 
Adjunt de Direcció Sra. Carolina Vega


PROFESSIONALS: 

 

 

Metge de Família

Infermera

Horari

Medicina de Família

*Tutors docents

Dr Roger Badia Casas  Sra. Mª Angeles Sebastian 4 Matins, 1 tarda
Dra  Silvia Barro Lugo  Sra Irene Herrera 4 Matins, 1 tarda
Dra  Alba Blanch Mon*  Sra Clàudia Cardoner 4 Matins, 1 tarda
Dra Anna Bosch Masgrau*  Sra. Mònica Signes 4 Matins, 1 tarda
Dra Laura Closa Carné  Sra Marta Serrate 4 Matins, 1 tarda
Dra Brisa del Amo Monleon  Sra Teresa Font  3 Matins, 2 tarda
Dr Douglas Ramírez  Sra. Anna Reyes 4 Matins, 1 tarda
Dra Elisenda Guarné Vidal  Sra. Carolina Vega 3 Matins, 2 tarda

Dra Johanna Hubner

 Sra. Irene Herrera 4 Matins, 1 tarda
Dr Michael Lowak*  Sra Remedios López 4 Matins, 1 tarda
Dra Montserrat Llevet Planas  Sra Anna Oliver 4 Matins, 1 tarda
Dra Aina Perelló Bratescu*  Sra Silvia Roig 4 Matins, 1 tarda
Dra Montserrat Porta Borges*  Sra Ana Reyes 4 Matins, 1 tarda
Dra Sonia Rivas Zuazo  Sra. Teresa Font 4 Matins, 1 tarda
Dr Jaume Romaguera Alau   Sra Cristina Zamora 4 Matins, 1 tarda
Dra. Mar Rus Fernández*  Sra Asun Costa 4 Matins, 1 tarda

Dra Montserrat Saus Arús

 Sra Mireia Bernat 4 Matins, 1 tarda

Dra Dafna Schorr Cohen*

 Sra Cristina Blasco 4 Matins, 1 tarda
Dr Xavier Sibera Areste *  Sra Sandra Cusac 4 Matins, 1 tarda
   Sra Marta Gámiz  
     
     
     
     
     
Treballador/a Social Sra. Marta Florensa  
Odontologia Dr. Eduardo Farrés  
Dr. José Ramon Domínguez  
Auxiliar d’Infermeria Sra. Mònica Rufas  
Atenció a l’Usuari

Sra. Amàlia Luna (responsable unitat)
Sra. Glòria Rodríguez
Sr. Eric Casas
Sra. Ana Baenas
Sra. Eva Buixeda
Sra. Blanca Calderón 
Sra. Alba Gil

Sra Catalina Nieto

Sra Montserat Raga

Sra Olga Martinez

Sr. Carles Guàrdia
Sr. Oriol Cebrian
Sra. Begoña Moreno
Sra. Yolanda Perez
Sra. Vanessa Rodríguez
Sra. Patrícia Soler
Sra. Sandra Sosa

Sra Laura Fernandez

 

Sra Silvia Benito 

Recursos Humans

Sra. Anna Ezquerro  Sra Irene Dorado

 

PROJECTE DOCENT

 

 

EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

 

Centre d’Atenció Primària públic gestionat pel Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

Situat al barri de Gràcia: població classe mitja i predominantment envellida.

16 UBA distribuïdes en dues àrees bàsiques en el mateix edifici .

Població assignada de 45.000 persones.

Equip pediatria; Treballadora Social; Geriatria; Odontologia; Farmacologia

No tenim relació amb la  indústria farmacèutica

Especialitats:  Salut mental; Cardiologia, Pneumologia; endocrí; nefrologia i unitat HTA de Fundació Puigvert; PADES.

CUAP

Hospital de referència: Hospital Sant Pau

 

 

DOCÈNCIA

 

Estudiants Pregrau Medicina UAB i UPF i infermeria

Residents MFiC

Residents R1 cardiologia; MI i reumatologia del HSP

Residents pediatria del HSP

Equip docent des de 2008. Som 8 turors docents. Han rotat 24 residents de MFiC fins l'actualitat.

 

 

FORMACIÓ i RECERCA

 

sessions internes (14-15h)

Cursos del Plà de Formació del PSPV (opcional per a residents)

 

 

RESIDENTS MFiC

 

R1 rotació amb els diferents tutors per valorar afinitats i funcionament a la consulta

Passeig comunitari conjunt R1 i R4

Sessions d’expertesa de patologia crònica organitzada per residents i tutors

R3 i R4: dia de guàrdia al CAP; consulta amb el tutor; dia de domicilis; rotació en les diferents tècniques: Cirurgia menor; Crioteràpia i dermatoscòpia; Infiltracions; ITB; Càmara no midriàtica

 

 

 PROYECTO DOCENTE 

EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

Centro de Atención Primaria público gestionado por Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

Situado en el barrio de Gràcia: población clase media y mayoritariamente envejecida.

16 UBA distribuidas en dos áreas básicas en el mismo edificio .

Población asignada de 45.000 personas.

Equipo pediatría; Trebajadora Social; Geriatría; Odontología; Farmacología

No tenemos relación con la  indústria farmacéutica

Especialidades:  Salut mental; Cardiología, Neumología; endocrino; nefrología y unidad HTA de Fundación Puigvert; PADES.

CUAP

Hospital de referencia: Hospital Sant Pau

 

 

DOCENCIA

 

Estudiantes Pregrado Medicina UAB i UPF y enfermería

Residentes MFyC

Residentes R1 cardiología; MI y reumatología del HSP

Residentes pediatría del HSP

Equipo docente desde 2008.  8 turores docentes. Han rotado 24 residentes de MFiC hasta la actualidad

 

 

FORMACIÓN Y INVESTIGACIÓN 

 

Sesiones internas (14-15h)

Cursos del Plan de Formación del PSPV (opcional para residentes)

 

 

RESIDENTES MFyC 

 

R1 rotación con los distintos tutores para valorar afinidades y funcionamiento de la consulta

Paseo comunitario conjunto R1 i R4

Sesionses de patología crónica organizada por residentes y tutores

R3 y R4: día de guardia al CAP; consulta con tutor; día de domicilios; rotación por técnicas: Cirurgía menor; Crioterapia y dermatoscopia; Infiltraciones; ITB; Cámara no midriática

 


Telèfon: 93 285 76 00

Fax: 93 285 50 61

Adreça: Travessera de Dalt, 79, 08024, Barcelona.Ver mapa más grande