EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

La Marina

Capacitat docent: 3-4

 

Direcció del centre

Dra. Anna Maria de la Arada Acebes

Coordinació docent Dra. Andrea Larrañaga Cabrera
Adjunt de Direcció Sra. Gema Saez Rubio
Referent de Gestió i Serveis   Sr Antonio Jiménez Herranz

PROJECTE DOCENT:

QUI SOM

Al Centre d’Atenció Primària La Marina hi treballem 13 UBAs d'APFiC amb treball social, odontologia i pediatria. Vénen al centre altres especialistes (setmanal o quinzenalment): dermatologia, reumatologia, endocrinologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, digestiu, psiquiatria i psicologia. També comptem amb una referent de benestar emocional, fisioterapeuta i nutricionista.

El CUAP de referència és el CUAP Manso i els hospitals són Hospital Clínic Provincial de Barcelona i l’Hospital Sagrat Cor en funció de les especialitats.

ON SOM

El CAP està situat al barri La Marina del Port de Barcelona, a la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. S’hi pot arribar en metro (L10 sud parada Foneria) i varis autobusos (109, H16, V3, V5, 125, M1, i tots els autobusos que passen per la Plaça Cerdà). És un barri de nivell socio-econòmic mig amb un 19.5% de població immigrant (sobretot llatinoamericà i asiàtic) i un 12% de majors de 75anys segons dades del 2017.

QUÈ FEM

Tots els tutors realitzem 4 dies de consulta i un dia d’atenció domiciliaria .

Fem sessions diàries de 14-15h excepte divendres que es realitza una sessió-esmorzar de 8-9h (els adjunts portem esmorzar per tots i els R4 fan una mini-sessió).

Aquest és el segon any que fem els divendres Nàufregs, on tots els residents del CAP vénen el tercer divendres de cada mes, es fan sessions entre ells i convidem a un ponent a fer una sessió de temes molt variats. D'aquesta manera estimulem el contacte amb el CAP i mantenint viu el lligam entre els residents i el centre. 

Tècniques: infiltracions, crioteràpia, dermatoscòpia, MAPA, ITB, ecografia abdominal i articular, ECG, espirometria. 

Atenció Comunitària: grup multidisciplinar creat al 2010 (infermeria i medicina, TS i GIS) participen col·laborant amb altres entitats socials del barri (Taula d'Infància, Adolescència i Famílies La Marina, Taula de Salut del Barri, Grup de Treball Atur i Salut Mental, Grup de Treball per a Gent Gran / Escola de Salut, Grup d’Hàbits Saludables, Xerrades Espai Gent Gran El Polvorí i Casal de Gent Gran St. Cristòfol, Xerrades Escoles, Articles Diari La Marina). Des de l'any passat s'ha reactivat el grup de comunitària amb molta força i moltes ganes de treballar.

Molts adjunts forman part de grups multidisciplinars de l'AISBE i de difrents societats científiques, així com a la Facultat de Medicina de la UB (Campus Clínic) i la Facultat d'infermeria de la UB.

Es treballen en varies línies d’investigació (Cardiovascular, HTA, Diabetis mellitus, Infiltracions, Ecografies abdominals, Infeccioses, Esteatosi hepàtica) i es promou la presentació de pòsters, comunicacions, publicacions i assistència a congressos. 

Treballem com a docents des de 2005 quan es va crear el CAP La Marina. Actualment tenim estudiants de medicina, infermeria i residents de MFiC i EIR (aquest últim com a novetat aquest 2024)

Creiem en l'atenció primaria familiar i comunitària com a eix principal de l’atenció de la salut i per això intentem dur a terme la tasca de formació de residents de l’especialitat amb ganes i il·lusió tot acompanyant i respectant a cada resident en els seus interessos en la mesura que ens sigui possible. 

Si tens qualsevol pregunta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres! Escriu-nos i busquem un forat per que ens coneguis.

Equip d’atenció primaria La Marina

 

QUIEN SOMOS

En el Centro de Atención Primaria La Marina Trabajos 13 UBAs de APFyC con Trabajo social, odontología y pediatría. Vienen al centro otros especialistas (semanal o quincenalmente): dermatología, reumatología, endocrinología, neurología, cardiología, neumología, digestivo, psiquiatría y psicología. También contamos con una referente de bienestar emocional, fisioterapeuta y nutricionista. 

El CUAP de referencia es el CUAP Manso i los hospitales son Hospital Clínic Provincial de Barcelona y el Hospital Universitario Sagrat Cor en función de las Especialidades.

DONDE ESTAMOS

El CAP está situado en el barrio La Marina del Port de Barcelona, en la Zona Franca, en el distrito de Sants-Montjuic. Se puede llegar en metro (L10 sur parada Fonería) y varios autobusos (109, H16, V3, V5, 125, M1, y todos los autobuses que pasan por la Plaza Cerdà). Es un barrio de nivel socio-económico medio con un 19,5% de población inmigrante (sobretodo latinoamericana y asiática) y un 12% de mayores de 75 años según datos de 2017.

QUE HACEMOS

Todos los tutores realizamos 4 días de consulta y un día de atención domiciliaria (todos con horario alternado mañana/tarde)

Realizamos sesiones diarias de 14-15h excepto los viernes que se realiza una sesión-desayuno de 8-9h (los adjuntos traemos el desayuno para todos y los R4 hacen una mini-sesión).

Este es el segundo año que mantentemo los viernes Náufragos, donde todos los resientes del CAP vienen el tercer viernes de cada mes, se haces sesiones entre ellos e invitamos a un ponente (interno o externo) a hacer una sesion de temas muy variados. De esta manera estiumlamos el contacto con el CAP y mantenemos viva la relación entre los residentes y el CAP. 

Técnicas: infiltraciones, crioterapia, dermatoscopia, MAPA, ITB, ecografía abdominal y articular, ECG, espirometría. 

Atención Comunitaria: grupo multidisciplinar creado en 2010(enfermería y medicina, TS y GyS) participan colaborando con otras entidades sociales del barrio (Taula d'Infància, Adolescència i Famílies La Marina, Taula de Salut del Barri, Grup de Treball Atur i Salut Mental, Grup de Treball per a Gent Gran / Escuela de Salud, Grup d’Hàbits Saludables, charlas Espai Gent Gran El Polvorí y Casal de Gent Gran St. Cristòfol, charlas Escuelas, Artículos Diari La Marina). Desde el año pasado se ha reactivado el grupo de comunitaria con mucha fuerza y muchas ganas de trebajar.

Muchos adjuntos forman parte de grupos multidiscipinares del AISBE i de difernetes sociedades científicas, así como de la Facultat de Medicina de la UB (Campus Clínic) y la Facultat d'Infemeria de la UB.

Se trabajan varias líneas de investigación (Cardiovascular, HTA, DM, infiltraciones, ecografías abdominales, infecciosas, esteatosis hepática) y se promueve la presentación de posters, comunicaciones, publicaciones y asistencia a congresos.

Trabajamos como docentes desde 2005 cuando se creó el CAP La Marina. Actualmente tenemos estudiantes de medicina, enfermería y residentes de MFyC y EIR (este úlitmo novedad este 2024).

Creemos en la atención primaria familiar y comunitaria como eje principal de la atención de la salud y para esto intentamos elaborar la tarea de formación de residentes de la especialidad con ganes e ilusión acompañando y respetando a cada residente en sus intereses en la medida que nos sea posible. 

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s! Escríbenos y buscamos un hueco para que nos conozcas.

Equipo de atención primaria La Marina.

 

PROFESSIONALS: 

 

Medicina  Infermeria Horari

UBAs 

*Tutores docents

Dr. Manel García Sra. Yolanda Seoane 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dra. Consuelo Simón* Sra. Elisabet García Doblado 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dra. Isabel González* Sra. Montserrat Martínez 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Rosario Hernández* Sra Teresa Graell* 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dr. Mònica Vilató Garcia Sra. Eva Jimenez  4 matins, 1 tarda (div roda)
Dr. José Miguel Baena* Sr. ÁngelCasado 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dra. Carolina Bayona Sra Mª José Marin 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Noemí Bermúdez* Sra. Natividad Martin 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Ana Gonzalo* Sra. Edurne Elizalde 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Ana de la Arada* Sra. Lucía Roman 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Andrea Larrañaga* Sra Neus Soler 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dra. Elena Palomino / Dra Rosa Josa Sr. Julian Martin 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Miriam Corral* Sra. Alicia García 3 matins, 2 tardes (div roda)

Pediatria

Equip de Pediatria La Marina - Magòria 

 

Gestora de Casos Sra Gema Saez Rubio  
Odontologia Dra Maria Terrades Oliver  Tarda: Dilluns     Matí: Dimecres, Dijous
Higienista dental Sra Victoria Sanchez  
Treball Social Sra. Silvia Manzanares  Matí  (lliscant dimecres)
Referent Benestar Emocional Sra Ares Alaminos  
Nutricionista  Sra Júlia Roig  
Fisioterapeuta  Sra Ana Gonzalez  
Auxiliar d’Infermeria Sra. Catalina Ruiz  Sra Marcos Pablo Lopez
Atenció a l’Usuari

Sra Maria Hernández

Sra Carmen Alonso

Sra M Carmen Manchado

Sra. Mº Luz Bailón

Sra Emily Salvatierra

Sr. Antonio Jimenez Herranz

Sra Isabel Villar Perez

Sr Antonio Garcia Plaza

Sra. Maite Jiménez Gutiérrez

Sra. Joaquina Luque Valverde

Sra Nadia Medina

Sr Gabriel Novella

Sra Andrea Lopez Lopez

Sra Ana Isabel Navarrete

 


Telèfon: 93 298 88 50

Fax: 93 331 61 46

Adreça: C. Amnistia Internacional, 8, 08038, Barcelona.Ver mapa más grande