EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Passeig de Sant Joan

Capacitat docent: 3

Direcció del centre Dra Marta Trenchs
Coordinació docent

Dra. Adriana Sala de Vedruna

Adjunta de Direcció Sra. Merche Ureña
Referent de Gestió i Serveis Sr. Adolfo Osta Pérez

PROJECTE DOCENT EAP PASSEIG DE SANT JOAN 2H :

Som un centre docent des de l’any 1990. Estem situats al centre de Barcelona, entre la plaça Tetuan i l’Arc de triomf. Hi treballem 20 UBA’s (medicina + infermeria + administració) i els nostres Hospitals de referència són Sant Pau i Dos de Maig.

Atenem una població d’uns  28205 pacients dels barris del Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample. El percentatge de població major de 75 anys és del 13.29%  amb un 19.4% d’immigrants, sobretot d’origen Italià i Xinès.

Fem sessions diàries de 14h a 15h ( clíniques, bibliogràfiques, interconsultes amb altres especialistes, organitzatives ...). Els tutors realitzen 4 dies de consulta i 1 dia d’atenció domiciliària a la setmana en torn lliscant.

A l’equip de Passeig de Sant Joan hi trobaràs:

1.  Tutors amb una visió biopsicosocial de l’atenció primària.

2.  Un equip de professionals sanitaris i no sanitaris implicats en oferir una atenció de qualitat als pacients, amb una visió longitudinal i de continuitat assistencial.

3.  Una comissió de comunitària multidisciplinar que realitza activitats en base al diagnòstic de salut comunitari de la població.

4.  Àmplia cartera de serveis amb tutors referents per cada una d’elles: crioteràpia, dermatoscòpia, infiltracions, lectura de càmera no midriàtica, cirurgia menor , ecografies abdominals i reno-vesicals, ITB ( index turmell-braç), espirometries, MAPA/AMPA, entre d’altres.

5.  Facilitats per fer recerca i per a la presentació de treballs en congressos ( cardio-vascular, dermatologia, Covid persistent, estils de vida, patologia per amiant....)

6.  Una  comissió de qualitat que coordina diferents plans de millora involucrant a tot l’equip

7.  Una consulta específica per atendre pacients d’una ONG de refugiats ( ACCEM) i els pacients d’un centre d’acollida de menors ( DAR CHABAB).

Com veus, a  l’EAP Passeig de Sant Joan apostem per la docència i la formació dels residents de medicina familiar i comunitària, i hi trobaràs un equip motivat per continuar millorant dia a dia. I si ho prefereixes, ens pots venir a visitar quan vulguis.

 

   

PROFESSIONALS: 

 

Metgesses/Metges  Infermeres/Infermers Horari

 

     

Medicina de Família

*Tutor@s docents

Dra. Marta Trenchs* Inf. Anna Tobella 3 matins, 2 tardes
Dr. Núria Pastor Inf.Merche Ureña 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dra. Adriana Morata Inf. Alba Monclús 4 matins , 1 tarda
Dra. Judit Murcia Quintana Inf.Marta Altés 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dr. Custodio Buil* Inf.Magdalena Muñoz 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dr.Ricardo Martinez Inf. Maria Sagarra 3 matins, 2 tardes
Dra. Mercè López* Inf. Eulàlia Franch 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dra. Adriana Sala* Inf. Cristina Menendez 3 matins, 2 tardes
Dr. Francesc Alós Inf. Olga Lozano 3 matins, 2 tardes
Dr. Joan Canales * Inf. Immaculada Corada 3 matins, 2 tardes
Dr. Chung Yuen Inf.Ignacio Teixidor 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dra. Ignacio Diaz Inf. Andrea Maron 3 matins, 2 tardes
Dr. Jordi Artigas* Inf. M José Calvo 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dr. Yoseba Cánovas* Inf.Grace  Hernandez                    3 matins, 2 tardes

 

Dr.Rafael Abós Inf.Rosa Serra 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dra.Cristina Ros Inf.Belen Barreiro 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dra. Domitila Garcia Inf.M.Anna Casas 2 matins,2 tardes, 1 altern
Dra.Martina Ricci  Inf. Amalia Rodriguez 2 matins, 2 tardes, 1 altern
Dra.Alba Martinez*  Inf.Marta Sanjuan 3 matins, 2 tardes

Dra.Núria Turmo

 Inf.Laura Barranco 3 matins, 2 tardes

Dra.Francisca Temporao

Inf .Anna Tobella

2 matins, 2 tardes, 1 altern

 

Treball Social Sra. Irene Nogales  
Atenció a l’Usuari

Sra- Mei Teng

Sra. Neus López

Sra Imma Vilaró

Sra. Mercè Sánchez

Sra. Vanessa Gilbert

Sra. Montserrat Molina

Sra. Elisabeth Martin

Sra. Amèlia Sánchez

Sra. M. Dolors Esparza

Sra.Maria Delgar

 

 

    

Proyecto Docente EAP Passeig de Sant Joan

 

Somos un centro docente desde el año 1990. Estamos situados en el centro de Barcelona, ​​entre la plaza Tetuán y l'Arc de Triomf. Trabajamos 20 UBA s (medicina + enfermería + administración) y nuestros Hospitales de referencia son el Hospital de Sant Pau y el Hospital Dos de Maig.

 

Atendemos una población de unos 28205 pacientes de los barrios del Fort Pienc y la Dreta de l' Eixample. El porcentaje de población mayor de 75 años es del 13,29% con un 19.4% de inmigrantes, sobre todo de origen Italiano y Chino.

 

Hacemos sesiones diarias de 14h a 15h (clínicas, bibliográficas, interconsultas con otros especialistas , organizativas...). Los tutores realizan 4 días de consulta y 1 día de atención domiciliaria a la semana en turno deslizante.

 

En el equipo de Passeig de Sant Joan encontrarás:

 

1. Tutores con una visión biopsicosocial de la atención primaria.

2. Un equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios implicados para ofrecer una atención de calidad a los pacientes, con una visión longitudinal y de continuidad asistencial.

3. Una comisión de comunitaria multidisciplinar que realiza actividades en base al diagnóstico de salud comunitario de la población.

4. Amplia cartera de servicios con tutores referentes para cada una de ellas: crioterapia, dermatoscopia, infiltraciones, lectura de cámara no midriática, cirugía menor y ecografías abdominales y reno-vesicales,ITB ( indice tobillo-brazo), espirometrias, MAPA/AMPA.... entre otros.

5. Facilidades para la investigación y para la presentación de trabajos en congresos (cardio-vascular, dermatologia, Covid persistente, estilos de vida, patologia por amianto....).

6. Una comisión de calidad que coordina diferentes planes de mejora involucrando a todo el equipo.

7. Una consulta específica para atender pacientes de una ONG de refugiados (ACCEM) y los pacientes de un centro de acogida de menores (DAR Chabab).

 

Como ves, en el Equipo de atención primaria Passeig de Sant Joan apostamos por la docencia y la formación de los residentes de medicina familiar y comunitaria, y encontrarás un equipo motivado para seguir mejorando día a día. Y si lo prefieres, nos puedes venir a visitar cuando quieras.

 

 

 


Telèfon: 93 265 01 17

Fax: 93 245 01 67

Adreça: Passeig de Sant Joan, 20, 08010, Barcelona.Ver mapa más grande