EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Sant Martí de Provençals

Capacitat docent: 2Direcció del centre Sr. Daniel Martínez Laguna ()
Coordinació docent Sr. José Maria Verdú Rotellar
Adjunt de direcció Sra. Gemma López Granel ()
Referent de Gestió i Serveis  Sra. Carmen Barbosa Monroy ()

Con muchas ganas de aprender de vosotros, de acompañaos. Ilusionados con el inicio de la docencia de posgrado. Savia nueva para continuar el camino. 

PROJECTE DOCENT SANT MARTÍ: IL·LUSIÓ I GRAN AMBIENT DE TREBALL

PROYECTO DOCENTE SANT MARTÍ: ILUSIÓN Y GRAN AMBIENTE DE TRABAJO

 

Qui som

El CAP Sant Martí de Provençals dona assistència a dues àrees bàsiques de salut (Verneda Nord i Verneda Sud) sota una mateixa direcció i treballant conjuntament com un únic equip. Actualment hi treballem més de 100 professionals de la salut, organitzats en un model UBA3 (medicina i infermeria de família amb un administratiu sanitari de referència). També formen part de l’equip tècnics en cures auxiliars d’infermeria, psicòlogues referents de benestar emocional, odontòlogues, nutricionista i treballadores socials.

A més, dins del mateix edifici disposem de les següents especialitats: ginecologia, llevadora, reumatologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, urologia, digestiu i psiquiatria.

Quiénes somos

El CAP Sant Martí de Provençals da asistencia a dos áreas básicas de salud (Verneda Nord y Verneda Sud) bajo una misma dirección y trabajando conjuntamente como un único equipo. Actualmente trabajamos más de 100 profesionales de la salud, organizados en un modelo UBA3 (medicina y enfermería de familia con un administrativo sanitario de referencia). También forman parte del equipo técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, psicólogas referentes de bienestar emocional, odontólogas, nutricionista y trabajadoras sociales.

Además, dentro del mismo edificio disponemos de las siguientes especialidades: ginecología, comadrona, reumatología, endocrinología, cardiología, neumología, urología, digestivo y psiquiatría.

 

On som

Al barri de Sant Martí de Provençals de Barcelonaantic municipi documentat des del segle X i annexionat a Barcelona el 1897.
La nostra població assignada és d’uns 45.000 usuaris (uns 4.500 en edat pediàtrica). El 25,4% són majors de 65 anys i el 14% de la població és estrangera, sobretot italiana, xinesa i peruana.
Centre ben comunicat per metro línia 2 (Bac de Roda) i diferents línies de bus. Còmode per fer domicilis a peu (disposant també d’estacions de Bicing)

 

Dónde estamos

En el barrio de Sant Martí de Provençals de Barcelona, ​​antiguo municipio documentado desde el siglo X y anexionado a Barcelona en 1897.

Nuestra población asignada es de unos 45.000 usuarios (unos 4.500 en edad pediátrica). El 25,4% son mayores de 65 años y el 14% de la población es extranjera, sobre todo italiana, china y peruana.

Centro bien comunicado por metro línea 2 (Bac de Roda) y diferentes líneas de bus. Cómodo para realizar domicilios a pie (disponiendo también de estaciones de Bicing)

 

 

El centre

L'Àrea Bàsica es va posar en marxa el desembre de 1996, però l´ambulatori previ era molt antic i referent d´una zona amplia de Barcelona. L'edifici actual va ser inaugurat al juliol de 2010 i és situat on es trobava l'antic ambulatori. En el mateix edifici hi ha un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) obert les 24 hores cada dia de l'any, amb l'avantatge que no haureu de desplaçar-vos quan feu les guàrdies de R3 i R4

El nostre hospital de referència és l' Hospital de Mar.

 

El centro

 

El Área Básica se puso en marcha en diciembre de 1996, pero el ambulatorio previo era muy antiguo y referente de una zona amplia de Barcelona. El edificio actual fue inaugurado en julio de 2010 y está situado donde se encontraba el antiguo ambulatorio. En el mismo edificio hay un centro de urgencias de atención primaria (CUAP) abierto las 24 horas cada día del año, con la ventaja de que no tendréis que desplazaos cuando hagáis las guardias de R3 y R4.

Nuestro hospital de referencia es el Hospital de Mar

 

Organització

Treballem en torns lliscants ( normalment 3 matins i dues tardes o viceversa), de tal forma que facilitem l’accés als nostres usuaris tant al matí com a la tarda. En general tenim 3 dies de consulta, un de domicilis i un dia per atendre urgències.

Disposen d’un espai en comú entre els diferents torns de 14 a 15 hores, aprofitat per a fer sessions clíniques o d’interconsulta o per a reunions d’organització.

Organización

Trabajamos en turnos compartidos ( normalmente  3 mañanas y dos tardes o viceversa), de tal forma que facilitamos el acceso a nuestros usuarios tanto por la mañana como por la tarde. Por lo general tenemos 3 días de consulta, uno de domicilios y un día para atender urgencias.

Disponemos de un espacio en común entre los diferentes turnos de 14 a 15 horas, aprovechado para realizar sesiones clínicas o de interconsulta o para reuniones de organización.

Què us podem oferir. IL·LUSIÓ I GRAN AMBIENT DE TREBALL

Som un equip gran on hi treballem professionals de diferents generacions, amb diferents coneixements i àrea d’expertesa però amb un esperit de treball en equip i de compartir.
Tenim experiència docent de formació de pregrau des del 2007.

Un dels trets característics del nostre centre és la investigació, amb línies consolidades d’insuficiència cardíaca ( Dr. José María Verdú-Rotellar, https://orcid.org/0000-0003-4225-8504), Metabolisme ossi i osteoporosi ( Dr. Daniel Martinez Laguna, https://orcid.org/0000-0001-5374-8176), Diabetes ( Dr Francesc Xavier Cos https://orcid.org/0000-0003-3943-479X).Per tant som un centre ideal per, si ho desitgeu, iniciar la vostra tesi doctoral.

Teniu la possibilitat d’aprendre tècniques amb professionals experts, arrelades amb la dinàmica de l’equip: infiltracions, dermatoscòpia, crioteràpia i ecografies. També podeu participar en properes propostes en les que volem treballar, com disposar d’una consulta de microcirurgia o una consulta monogràfica de infeccions de transmissió sexual.
Treballem facilitant la continuïtat assistencial, atenent tant la patologia aguda com a la cronicitat.
Treball social implicat envers la comunitat  per a desenvolupar tasques més centrades en el benestar emocional de la comunitat.
Amb moltes ganes d'aprendre de vosaltres, d'acompanyar-vos. Il·lusionats amb l'inici de la docència de postgrau. Sàvia nova per continuar el camí.

 

Qué podemos ofrecer. ILUSIÓN Y GRAN AMBIENTE DE TRABAJO

Somos un equipo numeroso, en el que trabajamos profesionales de diferentes generaciones, con diferentes conocimientos y áreas de experiencia pero con un espíritu de trabajo en equipo y de compartir.

Tenemos experiencia docente de formación de pregrado desde 2007.

Uno de los rasgos característicos de nuestro centro es la investigación, con líneas consolidadas de insuficiencia cardíaca (Dr. José María Verdú-Rotellar, https://orcid.org/0000-0003-4225-8504), Metabolismo óseo y osteoporosis (Dr. .Daniel Martinez Laguna, https://orcid.org/0000-0001-5374-8176), Diabetes ( Dr Francesc Xavier Cos https://orcid.org/0000-0003-3943-479X) Por tanto somos un centro ideal para, si lo deseáis, iniciar la tesis doctoral.

Tenéis la posibilidad de aprender técnicas con profesionales expertos, arraigadas con la dinámica del equipo: infiltraciones, dermatoscopia, crioterapia y ecografías. También podréis participar en próximas propuestas en las que queremos trabajar, como disponer de una consulta de microcirugía o una consulta monográfica de infecciones de transmisión sexual.

Trabajamos facilitando la continuidad asistencial, atendiendo tanto a la patología aguda como a la cronicidad.Trabajo social implicado hacia la comunidad (maltrato, cuidador experto). Grupo de Comunitaria. Y recientemente hemos incorporado dos referentes de bienestar emocional (psicólogas) para desarrollar tareas más centradas en el bienestar emocional de la comunidad.

Con muchas ganas de aprender de vosotros, de acompañaos. Ilusionados con el inicio de la docencia de posgrado. Savia nueva para continuar el camino


Telèfon: 93 307 08 12

Adreça: C. Fluvià, 211, 08020, Barcelona.