EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Gestió de Serveis d'Atenció Primària

Rotació dirigida a residents de medicina i infermeria familiar i comunitària.

Responsable de la rotació: Maribel Fernández San Martín

Duració: 1-2 mesos

Objectius de la rotació:

- Adquirir coneixements sobre l’organització dels recursos disponibles en diferents nivells de gestió de l’AP: gestió de recursos humans, gestió econòmica.

- Conèixer els sistemes i eines utilitzades per a la gestió clínica en AP:  sistemes d’informació, models i avaluació dels mateixos.

- Participar com observador en el procés de presa de decisions.

Activitats a desenvolupar:

- Lectura de documents relacionats amb l’organització dels equips d’AP: acord de gestió, direcció per objectius (DPO), contracte amb el catsalut.

- Participació en el disseny/ avaluació d’objectius relacionats amb les DPO

- Participació en el disseny/ avaluació d’algun procés assistencial

- Participació en reunions de caràcter organitzatiu: comitès territorials, comitè d’àmbit, reunions de direcció de SAP amb direcció d’equip d’AP.

Lloc  de realització:

- Direcció de Servei d’Atenció Primària: SAP corresponent a l’equip on fa la rotació el resident: 15 dies. Des de aquesta direcció de SAP el resident podrà conèixer la gestió que es fa en diferents equips d’AP del SAP i els processos de presa de decisions que s’utilitzen a l’àmbit de Barcelona Ciutat.

SAP Litoral-Esquerra. CAP  Drassanes 8ª planta. Av. de les Drassanes, 17-21

SAP Muntanya- Dreta. CAP Sant Andreu. Av. de la Meridiana, 428

- Unitat d’avaluació, Sistemes d’informació i Qualitat de Barcelona Ciutat  (Basiq). 15 dies. Aquesta rotació es pot fer també pel Sistema d’Informació d’Atenció Primària SISAP. El resident podrà participar en el disseny i/o avaluació de un procés lligat a la gestió clínica.

Basiq: CAP Numància 4ª planta. Numancia, 23, 4a planta

SISAP: Centre Corporatiu, Gran via de les corts catalanes 587-589

 


Adreça: , , .